Κωδικός ερώτησης: 5359 6/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Sortieren Sie den Zellbereich A1:A100 aufsteigend.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Calc 3.3LibreOffice Calc 4.0

 

 

 


Sortieren Sie den Zellbereich A1:A100 aufsteigend.