Κωδικός ερώτησης: 5361 8/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Füllen Sie mithilfe der Zelle B5 den Zellbereich C5:E5 mit aufeinander folgenden steigenden Werten automatisch aus (AutoAusfüllen).

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Calc 3.3LibreOffice Calc 4.0

 

 

 


Füllen Sie mithilfe der Zelle B5 den Zellbereich C5:E5 mit aufeinander folgenden steigenden Werten automatisch aus (AutoAusfüllen).