Κωδικός ερώτησης: 5378 5/11
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Bringen Sie die Arbeitsblätter (Tabellen) in folgende Reihenfolge:

Tabelle2004, Tabelle2, Tabelle2005, Tabelle1.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Calc 3.3LibreOffice Calc 4.0

 

 

 


Bringen Sie die Arbeitsblätter (Tabellen) in folgende Reihenfolge:
Tabelle2004, Tabelle2, Tabelle2005, Tabelle1.