Κωδικός ερώτησης: 5408 2/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Formatieren Sie den Zellbereich C15:J15, so dass eine einfache durchgezogene Rahmenlinie nur im oberen und unteren Teil angezeigt wird.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Calc 3.3LibreOffice Calc 4.0

 

 

 


Formatieren Sie den Zellbereich C15:J15, so dass eine einfache durchgezogene Rahmenlinie nur im oberen und unteren Teil angezeigt wird.