Κωδικός ερώτησης: 5425 19/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Kopieren Sie nur die Formatierung der Zellen A1:E5 und fügen Sie sie in die Zellen G1:K5 ein.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Calc 3.3LibreOffice Calc 4.0

 

 

 


Kopieren Sie nur die Formatierung der Zellen A1:E5 und fügen Sie sie in die Zellen G1:K5 ein.