Κωδικός ερώτησης: 5482 1/2
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Fügen Sie ins aktive Arbeitsblatt (Tabelle) das Foto sun.jpg ein, das sich im Ordner TEST4UFolder auf dem Desktop befindet.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Calc 3.3LibreOffice Calc 4.0

 

 

 


Fügen Sie ins aktive Arbeitsblatt (Tabelle) das Foto sun.jpg ein, das sich im Ordner TEST4UFolder auf dem Desktop befindet.