Κωδικός ερώτησης: 5486 10/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Fügen sie die entsprechende Funktion in die Zelle G12 ein, um den Durchschnitt des Zellbereichs G5:G10 zu berechnen.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Calc 3.3LibreOffice Calc 4.0

 

 

 


Fügen sie die entsprechende Funktion in die Zelle G12 ein, um den Durchschnitt des Zellbereichs G5:G10 zu berechnen.