Κωδικός ερώτησης: 5487 11/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Fügen Sie die entsprechende Funktion in die Zelle J4 ein, um den Durchschnitt der verkauften Produkte für den Monat April zu berechnen.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Calc 3.3LibreOffice Calc 4.0

 

 

 


Fügen Sie die entsprechende Funktion in die Zelle J4 ein, um den Durchschnitt der verkauften Produkte für den Monat April zu berechnen.