Κωδικός ερώτησης: 5488 12/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Fügen Sie die entsprechende Funktion in die Zelle C14 des aktiven Arbeitsblattes (Tabelle) ein, um den Durchschnitt vom Zellbereich D6:D9 zu berechnen.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Calc 3.3LibreOffice Calc 4.0

 

 

 


Fügen Sie die entsprechende Funktion in die Zelle C14 des aktiven Arbeitsblattes (Tabelle) ein, um den Durchschnitt vom Zellbereich D6:D9 zu berechnen.