Κωδικός ερώτησης: 5491 15/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Fügen Sie in die Zelle A8 die entsprechende Funktion ein, um die Anzahl der Zellen vom Zellbereich A1:A6 mit numerischen Daten anzuzeigen.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Calc 3.3LibreOffice Calc 4.0

 

 

 


Fügen Sie in die Zelle A8 die entsprechende Funktion ein, um die Anzahl der Zellen vom Zellbereich A1:A6 mit numerischen Daten anzuzeigen.