Κωδικός ερώτησης: 5493 17/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Fügen Sie die entsprechende Funktion in die Zelle E11 ein, um die Anzahl der numerischen Daten vom Zellbereich E6:E9 anzuzeigen.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Calc 3.3LibreOffice Calc 4.0

 

 

 


Fügen Sie die entsprechende Funktion in die Zelle E11 ein, um die Anzahl der numerischen Daten vom Zellbereich E6:E9 anzuzeigen.