Κωδικός ερώτησης: 5504 21/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Berechnen Sie in der Zelle P2 den Quotienten der Zelle O2 geteilt durch die Zelle O22 mithilfe vom absoluten Bezug auf die entsprechende Zelle.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Calc 3.3LibreOffice Calc 4.0

 

 

 


Berechnen Sie in der Zelle P2 den Quotienten der Zelle O2 geteilt durch die Zelle O22 mithilfe vom absoluten Bezug auf die entsprechende Zelle.