Κωδικός ερώτησης: 5506 23/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Übernehmen Sie die entsprechenden Einstellungen, so dass die Daten der Spalte B eingeblendet sind, ohne aber die Breite der Spalte zu ändern.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Calc 3.3LibreOffice Calc 4.0

 

 

 


Übernehmen Sie die entsprechenden Einstellungen, so dass die Daten der Spalte B eingeblendet sind, ohne aber die Breite der Spalte zu ändern.