Κωδικός ερώτησης: 578 9/18
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στο τίτλο του εγγράφου video-μαθήματα cert4u εφαρμόστε την παρακάτω μορφοποίηση:

εφέ γραμματοσειράς: περίγραμμα και όλα κεφαλαία.

Στυλ υπογράμμισης: μια της επιλογής σας, αρκεί να περιέχει κενά (διάστικτα) διαστήματα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016