Κωδικός ερώτησης: 579 8/16
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Φροντίστε η τελευταία γραμμή της παραγράφου που ξεκινά με το κείμενο αν υπάρχει εγκατεστημένο.... η οποία βρίσκεται στο τέλος της πρώτης σελίδας, να μην εμφανίζεται ποτέ μόνη της.

Στη συνέχεια εφαρμόστε στην παράγραφο οποιαδήποτε σκίαση και αφαιρέστε το περίγραμμα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016