Κωδικός ερώτησης: 585 15/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Διαγράψτε από την πρώτη σελίδα την αλλαγή σελίδας η οποία υπάρχει κάτω από τη λέξη cert4u και εισάγετε στη θέση της μια αλλαγή ενότητας στην επόμενη σελίδα.

Φροντίστε επίσης ο προσανατολισμός της τελευταίας μόνο σελίδας να είναι οριζόντιος.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016