Κωδικός ερώτησης: 589 19/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εισάγετε δεξιά του κελιού Σύνολο ερωτήσεων ένα πεδίο υπολογισμού το οποίο θα υπολογίζει το σύνολο των ερωτήσεων. Στη συνέχεια ταξινομήστε σε φθίνουσα σειρά τον αριθμό των ερωτήσεων των γραμμών τρία έως έξι και στοιχίστε στο κέντρο της πρώτης γραμμής το κείμενο TEST4U.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016