Κωδικός ερώτησης: 591 21/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εισάγετε με αριστερή στοίχιση, στην κεφαλίδα του εγγράφου, το πεδίο που εμφανίζει το όνομα και τη διαδρομή του αρχείου. Στη συνέχεια ξεκλειδώστε το πεδίο στο υποσέλιδο και ενημερώστε το.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016