Κωδικός ερώτησης: 612 3/23
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Κάτω από το γράφημα του TEST4U, προσθέστε λεζάντα και φροντίστε να ενημερώνεται αυτόματα η αρίθμηση στην περίπτωση που εισάγουμε ένα νέο γράφημα του Microsoft Graph.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016