Κωδικός ερώτησης: 6235 15/19
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ändern Sie das Layout der ersten Folie der aktuellen Präsentation von Titelfolie auf Titel, Inhalt.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Impress 3.3LibreOffice Impress 4.0

 

 

 


Ändern Sie das Layout der ersten Folie der aktuellen Präsentation von Titelfolie auf Titel, Inhalt.