Κωδικός ερώτησης: 6240 2/26
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Μεταβείτε στην 4η διαφάνεια (με τίτλο WINDOWS XP - Σύντομη παρουσίαση μερικών λειτουργιών του). Εφαρμόστε δεξιά στοίχιση σε όλο το κείμενο της λίστας κουκκίδων.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Impress 3.3LibreOffice Impress 4.0