Κωδικός ερώτησης: 6241 3/26
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στο πλαίσιο κειμένου της πρώτης διαφάνειας αλλάξτε τη λέξη Writer σε Επεξεργασία κειμένου και τη λέξη Calc σε Υπολογιστικά φύλλα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Impress 3.3LibreOffice Impress 4.0