Κωδικός ερώτησης: 6242 4/26
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στη διαφάνεια με τίτλο WINDOWS XP - Σύντομη παρουσίαση μερικών λειτουργιών του αλλάξτε τη γραμματοσειρά του κειμένου της 1ης κουκκίδας σε Times New Roman.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Impress 3.3LibreOffice Impress 4.0