Κωδικός ερώτησης: 6244 6/26
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Μεταφερθείτε στη διαφάνεια με τίτλο WRITER-Παρουσίαση μερικών μενού. Στη συνέχεια αλλάξτε το στυλ της κουκκίδας στο κείμενο Μορφή/Παράγραφος ούτως ώστε να είναι ίδιο ακριβώς με το στυλ της πρώτης κουκκίδας Μορφή/Γραμματοσειρά

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Impress 3.3LibreOffice Impress 4.0