Κωδικός ερώτησης: 625 17/28
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Φροντίστε το κείμενο της οθόνης να εμφανίζεται πίσω από το κείμενο σε όλες τις σελίδες (ακόμη και σε αυτές που θα εισάγουμε στο μέλλον). Η θέση δεν έχει καμία σημασία. Στη συνέχεια αποθηκεύστε το ως πρότυπο με όνομα Αναφορά στον φάκελο IL-ates της επιφάνειας εργασίας.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016