Κωδικός ερώτησης: 6260 20/26
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εφαρμόστε πλήρη στοίχιση σε όλο το πλαίσιο κειμένου της 1ης διαφάνειας.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Impress 3.3LibreOffice Impress 4.0