Κωδικός ερώτησης: 6261 21/26
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εφαρμόστε στοίχιση κάτω (σημείο αγκύρωσης κειμένου) στο πλαίσιο κειμένου της 1ης διαφάνειας.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Impress 3.3LibreOffice Impress 4.0