Κωδικός ερώτησης: 6266 4/7
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Fügen Sie das Datum 12.12.2004 in die Fußzeile aller Präsentationsfolien, außer der ersten Folie, ein.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Impress 3.3LibreOffice Impress 4.0

 

 

 


Fügen Sie das Datum 12.12.2004 in die Fußzeile aller Präsentationsfolien, außer der ersten Folie, ein.