Κωδικός ερώτησης: 6275 2/9
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Löschen Sie das Textfeld mit dem Text Diagramm Erstellung aus der Folie CALC Menü Präsentation.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Impress 3.3LibreOffice Impress 4.0

 

 

 


Löschen Sie das Textfeld mit dem Text Diagramm Erstellung aus der Folie CALC Menü Präsentation.