Κωδικός ερώτησης: 6282 8/9
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Kopieren Sie die dritte Folie der Präsentation IL-ates6003 und fügen Sie sie in die andere bereits geöffnete Präsentation ein.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Impress 3.3LibreOffice Impress 4.0

 

 

 


Kopieren Sie die dritte Folie der Präsentation IL-ates6003 und fügen Sie sie in die andere bereits geöffnete Präsentation ein.