Κωδικός ερώτησης: 631 23/28
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Φροντίστε ώστε το κείμενο να ρέει από το αριστερό στο δεξιό πλαίσιο κειμένου. Στη συνέχεια μορφοποιήστε τα δύο πλαίσια ως εξής:

εφέ γεμίσματος: υφή παπύρου

περίγραμμα: 4 στιγμές

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016