Κωδικός ερώτησης: 6312 2/5
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Passen Sie das Format bzw. die Größe der Präsentation zum Drucken auf DL Umschlag an.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Impress 3.3LibreOffice Impress 4.0

 

 

 


Passen Sie das Format bzw. die Größe der Präsentation zum Drucken auf DL Umschlag an.