Κωδικός ερώτησης: 6313 3/5
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Passen Sie das Format bzw. die Größe der Präsentation zum Drucken auf Letter-Papierformat an.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Impress 3.3LibreOffice Impress 4.0

 

 

 


Passen Sie das Format bzw. die Größe der Präsentation zum Drucken auf Letter-Papierformat an.