Κωδικός ερώτησης: 633 25/28
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Διαγράψτε την επικεφαλίδα Συνθέτες στο ενσωματωμένο αντικείμενο και πληκτρολογήστε Ρεμπέτες.

Στη συνέχεια εισάγετε μια νέα στήλη αριστερά της στήλης Β (Επώνυμο) με επικεφαλίδα Τόπος Γέννησης.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016