Κωδικός ερώτησης: 6335 26/26
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Μεταφέρετε το δεύτερο στοιχείο της λίστας στο δεύτερο επίπεδο της ίδιας λίστας.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Impress 3.3LibreOffice Impress 4.0