Κωδικός ερώτησης: 635 27/28
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Συνδέστε τα δύο πλαίσια κειμένου έτσι ώστε στο δεξιό πλαίσιο να εμφανίζεται το υπόλοιπο κείμενο του αριστερού.

Στη συνέχεια δημιουργήστε ένα πλαίσιο κειμένου το οποίο θα περιέχει το κείμενο Και είμαστε ακόμη στην αρχή και μετακινήστε το κάτω από το δεξιό πλαίσιο κειμένου.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016