Κωδικός ερώτησης: 636 28/28
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στην επάνω αριστερή γωνία του εγγράφου υπάρχει ένα πλαίσιο κειμένου. Αλλάξτε τον προσανατολισμό του κειμένου του πλαισίου σε οριζόντιο (το κείμενο να διαβάζεται από αριστερά προς τα δεξιά).

Στη συνέχεια διαγράψτε την εικόνα με τον λογότυπο του cert4u που εμφανίζεται επάνω και δεξιά.

Εισάγετε στην τελευταία γραμμή του εγγράφου την καταχώρηση αυτόματου κειμένου cert4u