Κωδικός ερώτησης: 645 4/16
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Συγχωνεύστε σε ένα νέο έγγραφο με όνομα ΓΥΝΑΙΚΕΣ το οποίο θα αποθηκεύσετε στον φάκελο IL-ates\Files της επιφάνειας εργασίας.

Οι επιστολές να αφορούν μόνο τις ΓΥΝΑΙΚΕΣ που προέρχονται από τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ. Φροντίστε η ταξινόμηση να είναι αύξουσα όσον αφορά το Επώνυμο.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016