Κωδικός ερώτησης: 647 6/16
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Συγχωνεύστε σε ένα νέο έγγραφο με όνομα ΓΕΝΝΗΣΗ το οποίο θα αποθηκεύσετε στον φάκελο IL-ates\Word της επιφάνειας εργασίας.

Οι επιστολές να αφορούν μόνο όσους έχουν γεννηθεί μετά την 01/01/1980. Φροντίστε η ταξινόμηση να είναι αύξουσα όσον αφορά την ΧΩΡΑ.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016