Κωδικός ερώτησης: 649 8/16
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ορίστε το έγγραφο της οθόνης ως φόρμα επιστολών. Χρησιμοποιήστε ως αρχείο προέλευσης δεδομένων το αρχείο students το οποίο βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Word της επιφάνειας εργασίας. Δεξιά από το κείμενο Αγαπητή/έ εισάγετε το πεδίο ΟΝΟΜΑ. Στο συγχωνευμένο έγγραφο να εμφανίζονται όσοι είναι από ΕΛΛΑΔΑ και στο πεδίο ΠΟΣΟ έχουν τιμή μεγαλύτερη από 200 ή όσοι είναι από ΓΕΡΜΑΝΙΑ και στο πεδίο ΠΟΣΟ έχουν τιμή μεγαλύτερη από 200.

Αφού ολοκληρώσετε την συγχώνευση σε νέο έγγραφο, αποθηκεύστε το με όνομα ΕΛΛΑΔΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ στον φάκελο IL-ates\Files της επιφάνειας εργασίας.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016