Κωδικός ερώτησης: 6502 2/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Öffnen Sie die Datenbank IL-ates6502, die sich im Ordner IL-ates\LO_Base auf dem Desktop befindet.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0

 

 

 


Öffnen Sie die Datenbank IL-ates6502, die sich im Ordner IL-ates\LO_Base auf dem Desktop befindet.