Κωδικός ερώτησης: 6505 5/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Unter LibreOffice-Anwendungen, die bereits geöffnet sind, beenden Sie nur LibreOffice Base.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0

 

 

 


Unter LibreOffice-Anwendungen, die bereits geöffnet sind, beenden Sie nur LibreOffice Base.