Κωδικός ερώτησης: 651 10/16
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ορίστε το έγγραφο της οθόνης ως φόρμα επιστολών. Χρησιμοποιήστε ως αρχείο προέλευσης δεδομένων το αρχείο students το οποίο βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Word της επιφάνειας εργασίας. Δεξιά από το κείμενο Αγαπητή/έ εισάγετε το πεδίο ΟΝΟΜΑ. Στο συγχωνευμένο έγγραφο να εμφανίζονται μόνοι οι ΑΝΔΡΕΣ που μένουν στην ΕΛΛΑΔΑ. Αποθηκεύστε το έγγραφο στον φάκελο IL-ates της επιφάνειας εργασίας με όνομα ΕΛΛΑΔΑ.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016