Κωδικός ερώτησης: 6512 2/4
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Blenden Sie die Symbolleiste Formular-Steuerelemente und die Symbolleiste Extras ein. Stellen Sie sich sicher, dass die Symbolleiste Extras als Fenster angezeigt wird.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0

 

 

 


Blenden Sie die Symbolleiste Formular-Steuerelemente und die Symbolleiste Extras ein. Stellen Sie sich sicher, dass die Symbolleiste Extras als Fenster angezeigt wird.