Κωδικός ερώτησης: 652 11/16
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εφαρμόστε κατάλληλη μορφοποίηση στον μαθηματικό τύπο ώστε να είναι ίδιος με τον τύπο της φωτογραφίας.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016