Κωδικός ερώτησης: 6526 12/14
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ändern Sie in der bereits geöffneten Tabelle die Größe des Feldes Beschreibung auf 20 Zeichen. Speichern und schließen Sie die Tabelle.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0

 

 

 


Ändern Sie in der bereits geöffneten Tabelle die Größe des Feldes Beschreibung auf 20 Zeichen. Speichern und schließen Sie die Tabelle.