Κωδικός ερώτησης: 6532 2/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Insert one more field named Notes in the Movies table. Make sure the field is set to hold a text of 1000 or more characters. Save and close the table.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0

 

 

 


Insert one more field named Notes in the Movies table. Make sure the field is set to hold a text of 1000 or more characters. Save and close the table.