Κωδικός ερώτησης: 6535 4/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Legen Sie die Breite aller Felder der Tabelle Movies auf 3 cm. in Datenblattansicht fest. Schließen Sie die Tabelle.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0

 

 

 


Legen Sie die Breite aller Felder der Tabelle Movies auf 3 cm. in Datenblattansicht fest. Schließen Sie die Tabelle.