Κωδικός ερώτησης: 654 13/16
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στο κείμενο της οθόνης εφαρμόστε υπερυψωμένη θέση στις λέξεις επιστήμης υπολογιστών και χαμηλωμένη θέση στις λέξεις υπολογιστικό μοντέλο.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016