Κωδικός ερώτησης: 6544 7/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Insert one more field in the Products table using the name Active and the appropriate type so that it allows Yes/No values only. Save and close the table.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0

 

 

 


Insert one more field in the Products table using the name Active and the appropriate type so that it allows Yes/No values only. Save and close the table.